آموزشگاه موسیقی کـــــــــــوک

آموزش کلیه سازهای ایرانی و جهانی، آواز، تئوری، سلفژ و آهنگسازی

شنبـــــه

آواز سنتــی                                           آقای منوچـهر فیـروزی

گیتــار(پاپ/ کلاسیک)                               آقای وحـید مـهری

 

یکشنبـــه

تـار، سه تـار، تئوری، سـلفژ                      آقای علی صحـفی

کمـــانچه                                                 خانــم صحـفی

نـــی                                                     آقای محمد امـامی

   

دوشنبـــه

تنبــک                                                  آقای سعید جلالیــان

تـار، سه تار، تئوری، سلفژ                        آقای علی صحـفی

پیــانو                                                   خانــم یعقوبــی

ویـلن کلاسیک                                       خانــم ظهیــرالدینی

ساز دهنــی                                           خانــم مقــدم

موسیقی کودک                                      خانــم یعقوبــی

 

سه شنبـــه

ویـلن ایرانی و کمانچه                           آقای علیرضا فیـروزبـخت

دفــــــــــــ                                            آقای مجید خوشبختـی

سنتـور                                               آقای فرهاد کریمی

تـار، سه تار، تئوری سلفـژ                      آقای علی صحـفی

 

چهارشنبـــه

تار، سه تار، تئوری سلفژ                       آقای علی صحفی

سنتــــور                                             خانــم یزدانــی

دفـــــــــــــ                                           خانــم صفـــاری

 

پنجشنبــــه

تـار، سه تـار، تئـوری سلفـژ                  آقای علی صحفی

سه تـار                                            آقای علی پرهیزگـــار

موسیقی کودک                                   خانــم یعقوبــی

آواز پاپ و صداسازی                          آقای نورانــی

نوشته شده در ساعت توسط آموزشگاه موسیقی کـــــــــــوک| |

Design By : Night Melody